Lions Club Izegem info

We hebben 42 leden.
Statutaire vergaderingen

  • iedere 4e donderdag avond in Restaurant De Smaak, Gentsestraat 27 te Izegem
  • iedere 2e woensdagmiddag facultatief in de Retro te Izegem
Steunt diverse sociale projecten, waaronder ZIE RUBRIEK SOCIALE WERKEN
  • De Stamper, het Izegemse voedselverdeelpunt
  • Palliatieve Zorg Izegem, St.-Jozefskliniek

Wie zijn de Lions?

Lions zijn mannen en vrouwen die zich ontfermen over hulpbehoevenden in hun eigen leefomgeving en over heel de wereld. Ze zijn lid van clubs die deel uitmaken van een internationale organisatie, verdeeld over 160 landen. Er zijn ongeveer 1.400.000 leden over 40.000 clubs. De Lions is de grootste niet-gouvernementele organisatie ter wereld.

OPDRACHT

Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te leningen door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.

DOELSTELLINGEN

Een geest van VERDRAAGZAAMHEID EN VERSTANDHOUDING onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen.
Burgerzin HELPEN BEVORDEREN.
ACTIEF BIJDRAGEN tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap.
De leden van Lions International VERENIGEN door vriendschapsbanden en onderling begrip.
De Club BESCHOUWEN als een ideaal gespreksforum waar alle thema's informatief aan bod kunnen komen, zonder kans te laten voor sektarisme of ooringenomenheid.
Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig HANDELEN.
In zowel beroepsleven als het privéleven getuigen van DOELGERICHTHEID, RECHTSCHAPENHEID EN GOEDE TROUW.