Lions Club Izegem

Lions Club Izegem is een dynamische club, die als belangrijk doel nastreeft om de minderbedeelden uit de eigen omgeving te helpen.
Het lidmaatschap betekent een engagement, niet alleen binnen de club, maar zeker ook tegenover de gemeenschap waarin we leven.
Het is in die zin dat onze lijfspreuk "We serve" moet geïnterpreteerd worden.
Zo organiseren we jaarlijks een aantal fund-raising evenementen, waarvan de opbrengsten integraal overgemaakt worden aan onze sociale werken.

DANK AAN ONZE SPONSORS, die onze Club een warm hart toedragen.

Links

Vanmarcke Computers

Fundraising

Onze laatste fundraising actie vond plaats op 1 mei 2019 in het Fabriekspand in Roeselare met een fantastisch optreden van "The Pig Bag Army".